You are here

Wat doet Legal Factfinding?

Veel mensen vinden het lastig om met conflictsituaties om te gaan. Dit geldt zowel zakelijk als privé. De kans bestaat dat conflicten onnodig escaleren en daardoor veel tijd, energie en geld kosten van alle betrokkenen. Daarnaast bestaat het risico dat uiteindelijk wordt gekozen voor een oplossing die lang niet altijd positief is voor één of alle betrokken partijen of slechts tijdelijk het gewenste effect heeft.

Legal Factfinding biedt u het volgende:

Mediation

Als neutrale bemiddelingsdeskundige begeleidt Legal Factfinding de communicatie en onderhandelingen tussen partijen in conflict, zowel binnen een arbeids- of zakelijke relatie als privé. Uitgangspunt is om vanuit de werkelijke belangen van partijen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen acceptabele oplossing te komen.

Dossieronderzoek

Legal Factfinding begeleidt bedrijven bij:

  • Het, al dan niet in overleg met de behandelend advocaat, samenstellen van een goed dossier ten behoeve van een juridische procedure; en
  • het zoeken naar andere oplossingen dan een juridische procedure.
    Daarnaast treedt Legal Factfinding indien gewenst op als intermediair tussen uw bedrijf en de behandelend advocaat.